Bex Beveiliging Exclusief is vooral gericht op objectbeveiliging waarbij niet alleen de veiligheid centraal staat, maar ook het dienstverlenende karakter. Representativiteit en goed communicerend vermogen zijn even zo zeer belangrijke eigenschappen waar een medewerker van Bex Beveiliging Exclusief aan moet voldoen.

Objectbeveiliging is er voor Bex Beveiliging Exclusief in vele varianten, van toegangscontrole bij casino’s, receptiewerkzaamheden bij instellingen en grote bedrijven, algemene beveiliging op terreinen of beveiliging bij jongerencentra en scholen. Op ieder object zijn er specifieke wensen met betrekking tot de dienstverlening.

Voor Bex Beveiliging Exclusief geldt dat na een gedegen inwerkperiode en in samenspraak met de opdrachtgever de beveiliger zijn werkzaamheden zelfstandig uitvoert. Dit vindt vooral plaatst in de grotere gebouwen, waarbij de beveiliger meerdere taken heeft en deze taken goed moet beheersen voordat hij aan de slag gaat. De beveiliger zal zijn werkzaamheden vastleggen in een rapportage en daarmee heeft de opdrachtgever direct inzage in de ontstane omstandigheden.

Om de opdracht optimaal in kwaliteit te kunnen behartigen is voor Bex Beveiliging Exclusief ook de begeleiding tijdens de opdracht een belangrijk aspect. De manager operationele zaken van Bex Beveiliging Exclusief heeft regelmatig contact met de opdrachtgever en kan hiermee alle verkregen informatie doornemen met de te werk gestelde beveiliger op het object.

Foto Objectbeveiliging