Bex Beveiliging Exclusief is vooral gericht op objectbeveiliging waarbij niet alleen de veiligheid centraal staat, maar ook het dienstverlenende karakter. Representativiteit en goed communicerend vermogen zijn even zo zeer belangrijke eigenschappen waar een medewerker van Bex Beveiliging Exclusief aan moet voldoen.

Portier- en receptiediensten zijn te vergelijken met sommige objectbewakingsopdrachten. Duidelijk is dat het karakter van deze dienstverlening vooral ligt op de gastvriendelijkheid, communicerend vermogen en netheid van zowel de beveiliger alsmede zijn omgeving.

Bex Beveiliging Exclusief is met deze dienstverlening vooral actief bij die bedrijven die tot een bepaalde tijd zelf een medewerker bij de receptie aan het werk hebben en deze wordt vervangen door de beveiliger aan het eind van de persoon zijn werkdag. De beveiliger kent dan vaak meerdere taken zoals:

  • Telefoonverkeer afhandelen
  • Sleutelbeheer
  • Parkeerbeleid
  • Ontvangst van bezoekers
  • Begeleiden van bezoekers
Portier- en receptiediensten
Portier- en receptiediensten
Aan het eind van de dienst zal de beveiliger een brand- en sluitronde lopen en daarmee het pand veilig stellen en de alarminstallatie in werking zetten. Zo heeft de opdrachtgever een goed gevoel over zijn pand en is eigen personeel gevrijwaard van lastige factoren zoals: het object alleen sluiten (veiligheid), inschakelen van alarmsystemen, wat te doen bij storingen en/of andere factoren die het sluiten van het object moeilijk maken.

De beveiliger zal ook hier zijn werkzaamheden vastleggen in een rapportage en daarmee heeft de opdrachtgever direct inzage in de ontstane omstandigheden.

Portier- en receptiediensten is voor Bex Beveiliging Exclusief dus vooral een dienstverlenend product en waarbij de opdrachtgever ontlast wordt.