Diefstal in winkels is een groot probleem voor menig ondernemer. Er is nog steeds een groep mensen die het heel normaal vindt om tijdens het boodschappen doen te stelen of een winkel in te lopen, hun slag te slaan en zich daarna uit de voeten te maken. Natuurlijk kunt u producten onzichtbaar beveiligen om de kans op diefstal te verkleinen. Maar u kunt ook kiezen voor winkelsurveillance door vakbekwame beveiligers van Bex Beveiliging Exclusief. Onopvallend maar doeltreffend houden zij alles in de winkel goed in de gaten om zo de kans op diefstal van goederen te verkleinen.

Geef uw klanten en medewerkers een veilig gevoel

Niet alleen uw spullen kunnen ten prooi vallen aan diefstal, dit geldt ook voor eigendommen van uw klanten. Steeds meer mensen hebben bij het winkelen hun smartphone bij zich, een gewild object voor winkeldieven nu er steeds minder met cash geld wordt betaald en het stelen van portemonnees daardoor wat minder ‘lucratief’ wordt. Als u kiest voor winkelsurveillance door een medewerker van Bex Beveiliging Exclusief geeft u daarmee dus ook uw klanten een veilig gevoel dat ze met een gerust hart hun inkopen bij u kunnen doen.

Winkelsurveillance Naaldwijk

Fraude door personeel efficiënt opgespoord en gemeld

In een winkel zijn het soms niet alleen ongewenste bezoekers of klanten die diefstal plegen. Het kan ook gebeuren dat medewerkers zich hieraan schuldig maken. Dit kan door het achterhouden van goederen en deze voor eigen gebruik ontvreemden of door het principe van ‘sweethearting’. Dit is een term die wordt gebruikt voor medewerkers die aan familie of vrienden goederen meegeven zonder dat deze worden afgerekend of waarvoor een veel te lage prijs wordt berekend. Deze vorm van fraude is vaak erg lastig aan te tonen omdat op de kassa vaak niet te zien is dat er iets niet klopt. De winkelsurveillant van Bex Beveiliging Exclusief kan bij vermoeden van fraude een medewerker onopvallend extra in de gaten houden en extra controles uitvoeren om de fraude aan het licht te brengen.

Representatieve beveiliging die onopvallend zijn werk doet

Beveiligers van Bex Beveiliging Exclusief worden met zorg gerekruteerd. Eenmaal aan het werk wordt veel waarde gehecht aan een juiste houding ten opzichte van medewerkers en klanten. Uw klanten moeten immers in alle vrijheid hun aankopen kunnen doen zonder het idee te hebben dat ze voortdurend in de gaten worden gehouden zonder dat daar aanleiding voor is. Dat zelfde geldt voor uw personeel. Als zij gewoon hun werk doen dan moet een winkelsurveillant niet ‘in de weg lopen’. Daarnaast vinden wij het bij Bex Beveiliging Exclusief belangrijk dat onze medewerkers er representatief uitzien, met een goed verzorgd uiterlijk en een onberispelijk uniform. Onze medewerkers spreken goed Nederlands en als dat door de klant wordt gevraagd ook andere talen. Zij kunnen indien nodig vragen van een klant beantwoorden, zoals waar bepaalde producten te vinden zijn.

Aanvullende werkzaamheden door de winkelsurveillant

Wanneer u via Bex Beveiliging een winkelsurveillant in dienst neemt kan deze u  of uw personeel ook assisteren bij bepaalde werkzaamheden. Denk aan het laden of lossen van vracht of het opruimen in de winkel. Zo ontstaat ook meer contact met de medewerkers waardoor de winkelsurveillant een beeld krijgt van wie er in de zaak werkt. Zo kunnen eventuele onrechtmatigheden zoals fraude, diefstal of sweethearting door personeel eerder worden ontdekt en aangepakt.

Het juiste winkelsurveillance personeel vindt u bij Bex Beveiliging Exclusief

Samen met u gaan we aan de slag om winkelsurveillanten te werven die passen bij uw profiel en wensen. Als u uw klanten een veilig gevoel wilt geven en verliezen als gevolg van diefstal wilt verkleinen, neemt u dan contact met ons op om een afspraak te maken. Wij zijn bereikbaar op telefoonnummer 070-35 88 544 of via ons e-mailadres info@bexbeveiliging.nl.

 

 

 

Winkelsurveillance Naaldwijk

Veiligheid door Zorgzaamheid!

Kijkend naar de organisatie van BEX Beveiliging Exclusief is het een prettig gegeven dat een ieder zijn verantwoordelijkheden kent en neemt. Van planner tot office manager, van directie tot beveiliging medewerker en van operationeel leidinggevend tot financiële zaken. Een ieder weet van elkaars activiteiten en een ieder zal altijd zorgen dat alle taken worden vervuld. Met name een duidelijke communicatie en saamhorigheid is dan een vereiste.

Bex Beveiliging Exclusief BV
Henricuskade 63
2497 NB Den Haag
Tel.nr. 070-3588544
info@bex-beveiliging.nl

Contactformulier